• 2
 • 3
 • 1(1)
 • New Technology IR VCSEL for Sensing

  เทคโนโลยีใหม่ IR VCSEL สำหรับการตรวจจับ

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์หลอดเปล่งแสงอินฟราเรด (IR LED) เรียกอีกอย่างว่าไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ของไดโอด LED เป็นอุปกรณ์เปล่งแสงที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงใกล้อินฟราเรดได้โดยตรง (แสงที่มองไม่เห็น) และแผ่รังสีออกมา ส่วนใหญ่จะใช้ในสวิตช์ตาแมวต่างๆหน้าจอสัมผัสและวงจรเครื่องส่งสัญญาณรีโมทคอนโทรล โครงสร้างและหลักการของหลอดเปล่งแสงอินฟราเรดนั้นคล้ายคลึงกับไดโอดเปล่งแสงธรรมดา ...
 • New Technology IR LED for Illumination

  เทคโนโลยีใหม่ IR LED สำหรับการส่องสว่าง

  หลอดเปล่งแสงอินฟราเรด (IR LED) เรียกอีกอย่างว่าไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ของไดโอด LED เป็นอุปกรณ์เปล่งแสงที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงใกล้อินฟราเรดได้โดยตรง (แสงที่มองไม่เห็น) และแผ่รังสีออกมา ส่วนใหญ่จะใช้ในสวิตช์ตาแมวต่างๆหน้าจอสัมผัสและวงจรเครื่องส่งสัญญาณรีโมทคอนโทรล โครงสร้างและหลักการของหลอดเปล่งแสงอินฟราเรดนั้นคล้ายคลึงกับไดโอดเปล่งแสงธรรมดา แต่สารกึ่งตัวนำ ...